PRAVIDLA

Pravidla závodu


Registrace na závod

 1. Registrace závodníků na závod probíhá na portále Kašavského krosu v záložce Registrace.
 2. Při registraci je nutné vyplnit všechny požadované informace o závodníkovi (jméno, příjmení závodníka, pohlaví i věkovou kategorii, datum narození, email, telefonní kontakt).
 3. Pro obě tratě Kašavského krosu (dále pak jen KK) jsou kategorie - muži a ženy. Kategorie muži, ženy jsou následně rozděleny do vedlejších věkových kategorií - do 39 let a nad 40 let (včetně). Bere se přesný datum narození.
 4. Do závodu se mohou přihlásit osoby starší 15 let. Osoby mladší 18 let musí doložit souhlas vlastního rodiče či zákonného zástupce.
 5. Registrace probíhá pouze na internetu pro Registrace KK. Registrace bude spuštěna dne 01.09.2018 (sobota) v 8:00 do 28.09.2018 a nebo do naplnění kapacity závodu tj.do 200 účastníků. Případná doregistrace po nezplacených startovných a po nenaplnění Kašavského krosu bude probíhat průběžně - informace bude zveřejněna na webu a facebooku. Registrace závodníka je platná tehdy, až budou peníze připsány na účtu spolku Valachbajk team (startovné posílá  závodník a uvede variabilní symbol uvedený v potvrzujícím emailu).
  Cena startovného na všechny trasy KK je 150 Kč/osoba. Lhůta pro zaplacení startovného je 5 dní. Jestliže v dané lhůtě nebude startovné připsáno na účet Valachbajk team, bude závodník ze startovní listiny vymazán. Cena startovného na místě v den závodu 250 Kč/osoba.
 6. Zaplacené startovné je nevratné, avšak závodník, který se závodu nemůže zúčastnit, může prodat svou registraci jinému závodníku - tomuto slouží veřejný profil na facebooku. Změnu registrace provádí registrovaný závodník zasláním emailu na kasavskykros@gmail.com. Závodník uvede veškeré informace o novém závodníku - jméno a příjmení nového účastníka, datum narození, adresu, email, telefonní číslo (nejlépe přepsat potvrzující email). Tyto změny posílejte prosím co nejdříve, nejpozději však do 07.10.2018. Přeregistrace na místě jsou popsány níže.

Akreditace do závodu na místě

 1. Závodníci se před startem závodu KK musí akreditovat na místě v Obecním domě v Kašavě těsně před závodem dne 13.10.2018 od 7:30 do 9.30 hod.
 2. Při akreditaci závodníka bude provedena kontrola totožnosti závodníka vůči registraci na internetu. Změna registrovaných členů bude možná. Změnu registrace provádí registrovaný závodník vždy zasláním emailu na kasavskykros@gmail.com se všemi potřebnými informacemi (jméno a příjmení, datum narození, email, tel.číslo, celá adresa bydliště apod.). Přeregistrace na místě bude možné provést do 13.10.2018 do 9.30 hod. Cena za přeregistraci na místě činí 100 Kč/ přeregistrace závodníka. V maximální míře provádějte změnu registrace elektronicky!!!
 3. Závodníci při akreditaci obdrží mapu závodu, identifikační náramek s čipem, kontrolní kartu, poukazy na jídlo a pití během závodu (1 x pivo/kofola, 1 x grilovaná klobása/obložené bageta), propagační materiály apod.
 4. Do závodu smí nastoupit pouze závodníci, kteří splňují bez výhrady pravidla závodu, jsou v dobrém zdravotním stavu, nejsou pod vlivem alkoholu, drog a jiných omamných látek (pořadatel si vyhrazuje právo nepustit na start nebo zastavit v závodě každého závodníka, který bude vykazovat přílišné známky únavy či vyčerpání a kde bude hrozit zásadním způsobem ohrožení jeho zdraví).
 5. Doporučená výbava na závodníka v závodě KK: plně nabitý a funkční mobilní telefon.

Start a pohyb po trati

 1. Start závodu KK je dne 13.10.2018 v 10:00 hodin pro 15 km a v 10:15 hodin pro 7 km před Obecním domem v Kašavě. Časové limity na dokončení trasy 7 km jsou 1,5 hodiny a pro 15 km jsou 2,5 hodiny.
 2. Každý účastník startuje v tomto závodě výhradně na vlastní nebezpečí, odpovědnost a osobní riziko. Pořadatel nenese odpovědnost za zdraví a život závodníka během celého závodu Kašavského krosu, jakož to ani během případného tréninku na trati a nebo doprovodného programu.
 3. Závodník musí ke zdolání trasy využít jen vlastní fyzické a psychické síly. Doporučeny jsou trekové hole.
 4. Závodníci nesmí využít žádné cizí pomoci a nebo dopravní prostředky např. kolo, kolečkové brusle, motocykl, auto, autobus, traktor, koně apod.
 5. Závodníci se smí pohybovat pouze po vyznačené trase závodu - viz. mapa závodu. Je zakázáno chodit mimo turistické trasy, kromě individuálních tras značených organizátory.
 6. Závodníci musí přejít přes všechna kontrolní místa a musí se prokázat identifikačním náramkem s čipem, na kterém bude zaznačen průchod kontrolním bodem. 
  Kontrolní místa na trati KK:

  1. Na Sobolici
  2. Nad přehradou
  3. Posezení u Miků
  4. Na Sýkorce
  5. Pod Kopama
  6. Vančica
  7. Vrzavé skály
  8. Pod Kopnů                
 7. Identifikační pásek s čipem nesmí závodníci ztratit, poškodit a sami si jej  sundat až do ukončení závodu. Jestliže tak učiní, bude ze závodu závodník diskvalifikován.
 8. Závodníci musí dodržovat pravidla silničního provozu tj. zákon 361/2000sb - Zákon o silničním provozu.
 9. Pořadatel nezodpovídá za škody vzniklé závodníkům, ani jimi způsobené.
 10. Pořadatel neuzavřel žádné zvláštní pojištění na náhradu škody způsobené účastníkovi v souvislosti s účastí v závodě.
 11. Závodníkům se zakazuje odhazovat jakékoli odpadky v průběhu závodu do přírody. Závodníci musí v maximální míře se chovat ohleduplně k přírodě v okolí naší obce a Hostýnských vrchů a třídit odpadky na občerstvovacích stanicích.
 12. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli zastavit závod nebo reagovat na nepředvídatelné situace, aby zajistil bezpečnost všech závodníků (náhlá prudká změna počasí, bouřka, vichřice, větrný polom, útok šelmy apod.)
 13. Možnosti diskvalifikace závodníka:
  1. ztráta identifikačního náramku s čipem
  2. neprojití kontrolního místa
  3. chození mimo trať - zkracování tratě
  4. nedokončení závodu
  5. nedodržená povinná výbava